MISTRZOWIE DNIA

7 grudnia 2019

Aktualnie na Podium 

  kamela11  
romgal  1 ulam
 2  

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

W turniejach dozwolona jest gra dowolnym systemem bez sztucznych typu SSO.

W turniejach indywidualnych system należy ustalić na początku rundy.

W turniejach Par system uzgadnia się z partnerem na cały turniej.

Kontakt z sędzią WYŁĄCZNIE przyciskiem SĘDZIA w następujących sprawach:

   1. Brak gry zgłaszać już po 30 sec. (wpis litery miejsca  N,S,E lub W)

   2. Rozdania niedograne wpis AVE bez wyniku i komentowania

   3. Inne sprawy np. prośba o wymianę z ważnych przyczyn.

Nie wysyła się wezwania PAUZA na początku turnieju do nieobsadzonego miejsca.

Funkcję COFNIJ jest czynna i należy ją zawsze akceptować.

Kto zapisuje się do turnieju, ten ma przestrzegać zasad obowiązujących na BBO.

Stwierdzenie braku przestrzegania zasad powoduje wykluczenie z turnieju.                                     

CORAZ BLIŻRJ ŚWIĘTA