MISTRZOWIE DNIA

7 grudnia 2019

Aktualnie na Podium 

  kamela11  
romgal  1 ulam
 2  

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

1. Turnieje dla graczy polskich, polskojęzycznych i zagranicznych, posiadających w swoim profilu na BBO pełny opis profilowy  oraz opis  systemu.  Wpis o kwalifikacjach powinien odpowiadać rzeczywistym umiejętnościom zawodnika. Na czas turnieju zawodnika obowiązuje wpis Imienia i Nazwiska w profilu na BBO.

2. Na 1 min przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem "AVE" a brak gry literką zajmowanego miejsca zawodnika, który nie gra.

3. Zmiennicy polscy i polskojęzyczni a o ile będzie brakowało zmienników, będzie wpisywany wynik rozjemczy ze średnią wyrównawczą. Brak aktywnej gry ponad 1 min lub nieobecność, może spowodować wymianę zawodnika o ile są zapisani zmiennicy w pokoju zmian. Zawodnik wymieniony nie powraca do gry.

6. W trakcie trwania turnieju obowiązują zasady i wytyczne portalu BBO.  Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze. Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się nietaktownie w stosunku do innych grających, wyrażający opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające turniej bez  zezwolenia sędziego prowadzącego, nie stosujący się do poleceń, będą usuwane z turnieju i wykreśleni z listy startowej. Wyjaśnienie powodu "zniknięcia" pozwoli w wyjątkowych okolicznościach na ponowne przywrócenie na listę startową.

7. W turniejach można grać dowolnym systemem. Ustalenie lub nieustalenie systemu to wyłącznie sprawa grających. W turniejach indywidualnych system ustala się każdorazowo w nowej rundzie z partnerem.Wystarczy podać nazwę systemu lub wersję. Bez żadnej odpowiedzi przyjmuje się zasadę, że gra się systemem gracza rozpoczynającego licytację lub pierwszego obrońcy.

8.W turniejach par obowiązują zasady alertowania opublikowane na stronie turnieju w oparciu o przepisy PZBS jak w grze za zasłonami. System dowolny ustalony w parze na czas turnieju.

9. O ile widać, że brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających nie zgłosi brak czasu na co najmniej 2 min przed zakończeniem rundy.

10. Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas.  O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia. Przyjmuje się zasadę, że rozdania niedokończone będą uśredniane z wyrównaniem A+ luib A- o ile został zgłoszony czas, co najmniej na 2 min przed zakończeniem rundy.

11. Sędzia poprawi wynik, jeżeli ktoś błędnie wykonał CLAIM. Nie można zrzekać się lew faktycznie wziętych. Funkcja COFNIJ jest czynna i należy zawsze ją akceptować gdy idać ozywiste kliknięcie. W przypadku odmowy można wezwać sęddzięgo do rozstrzygnięcia sporu.

12. Zakazane jest stosowanie odzywek "psychologicznych" ( bluff ) oraz gry frywolnej, pozbawionej jakiegokolwiek sensu, pod rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 1-2 PC lecz nie odbiegające od systemu.

13. Jeżeli Twój Partner jest nieobecny, sędzia turnieju dokona wymiany bez konieczności informowania o braku zawodnika. Nie zgłasza się PAUZ jakie mogą wystąpić na początku turnieju.

14. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne przejawy arogancji w stosunku do innych graczy lub sędziego skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach wykreśleniem z listy startowej.

15. Regulamin turnieju  jest suwerennym i niezależnym od innych turniejów regulaminem.  Zasady obowiązujące w innych turniejach nie mają zastosowania.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Organizator turniejów – Józef Szymulski 

CORAZ BLIŻRJ ŚWIĘTA